Category: Tin tức

Mô hình nhượng quyền Cafe take away kinh doanh này vốn rất phổ biến ở những nước đang phát triển, vì vậy nhanh chóng sự quan tâm của giới trẻ, những người dễ dàng tiếp thu với trào lưu ngoại. Tại những thành phố lớn đông người như HCM hoặc Hà Nội, Đà Nẵng,…nhiều cửa

X
0944.33.43.43